HOME  |  Werk en inkomen  |  Nieuws leerwerkbedrijf

Nieuws leerwerkbedrijf

 • De start van..

  Op 29 januari jl. hebben de voorzitters van de ondernemerskringen, vertegenwoordigers van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Krimpenerwaard, de wethouders van Economische Zaken en Sociale Zaken (Jan Vente) en Onderwijs (Pieter Neven) en Promen het convenant Leerwerk Bedrijf ondertekend. Ook de Commissaris van de Koning Jaap Smit was bij de ondertekening aanwezig.

 • Voortgang pilot 1: MBO 2-3 variant implementeren in VO structuur Techniek

  Zowel MBO Rijnland als MBO Techniek College Rotterdam hebben de ambitie uitgesproken om met ingang van september 2018 te starten met een pilot MBO 2 constructiewerk binnen de sector Techniek. De volgende implementatieslag zal medio april 2019 plaatsvinden waarbij MBO Verspanen zal worden geïmplementeerd.Dit richt zich op het herschrijven van het Curriculum.

 • Voortgang pilot 2: Opleidingsvariant Transport en Logistiek

  Het projectplan voor deze pilot wordt door de directie van het bedrijf Muller Fresh Food Logistics, voorheen Prins Transport ingezet als voorbeeldpilot van een instroomtraject van nieuw personeel voor de gehele organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels al vijf inwoners met een bijstandsuitkering, door middel van een op maat georganiseerd intern opleidingstraject, in nauwe samenwerking met de afdeling Sociale Zaken tot vrachtwagenchauffeur als zij-instromer succesvol aan het werk zijn gegaan.

 • Voortgang pilot 3-4: Onderlinge samenwerking en innovatiekracht versterken van de ondernemerskringen

  De opbrengst van de werksessie was onder meer dat er nog een aantal verhelderende vragen gesteld dienen te worden.

 • Voortgang pilot 5: Versterken inclusieve arbeidsmarkt

  Deze pilot richt zich op uitbreiding en verbreding van het bestaande project School@Work. Dit project is een samenwerking tussen Promen, mbo Rijnland en gemeenten uit de arbeidsmarktregio Midden Holland. Het project richt zich op het bieden van praktijkgerichte opleidingen en het behalen van deelcertificaten voor jongeren die zijn uitgevallen uit het vso/pro-onderwijs binnen de werksoorten van Promen (schoonmaak en groen).

 • Verkenning verruiming van de financi├źle mogelijkheden

  In gesprekken met de regioaccountmanager van de Provincie is gebleken dat er diverse subsidiemogelijkheden zijn voor het project Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard. In een zeer open en constructieve sfeer is met name vooraf afstemming bereikt over welke subsidie het meest kansrijk zou kunnen zijn. De subsidieaanvraag wordt nu concreet voorbereid, hiervoor is een gespecialiseerd bureau NEHEM ingehuurd. 

 • Spin off effecten

Top