HOME  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • ​Afval Scheiden loont! Ook in 2019

  Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt. Dat geldt ook in 2019, ondanks de verhoging van het afvalstoffentarief, waar de gemeente - door zaken waar we geen invloed op hebben - helaas toe genoodzaakt is.

  Meer info
 • Aangepaste openingstijden SWOS

  In verband met de feestdagen zijn wij op 25, 26, 31 december 2018 en 1 januari 2019 gesloten.

  Meer info
 • Afsteektijden vuurwerk

  Op 31 december mag het vuurwerk vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur worden afgestoken. Net als voorgaande jaren kan op 3 dagen vuurwerk worden gekocht. De verkoopdagen in 2018 zijn 28, 29 en 31 december.

  Meer info
 • Koninklijke Onderscheiding voor Harrie Blokland en Arie van Zwienen

  Burgemeester Roel Cazemier reikte zaterdag een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heren H.A. (Harrie) Blokland (56) en A. (Arie) van Zwienen (57). Beiden brandweermannen nemen afscheid van het brandweerkorps Stolwijk.

  Meer info
 • Gladheidsbestrijding in de Krimpenerwaard

  De kou zit weer in de lucht en dat betekent ook weer kans op gladde wegen. De gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het strooien in de gemeente. Veelal wordt er preventief gestrooid.

  Meer info
 • Reanimeren kunt u leren

  Op 8 december vond de laatste AED-training van 2018 plaats. Tijdens deze training ontvingen 95 cursisten hun Reanimatiecertificaat! In totaal hebben dit jaar maar liefst 426 cursisten met succes deelgenomen aan de reanimatietrainingen!

  Meer info
 • Mantelzorgpas niet meer geldig per 1 juli 2019

  Als waardering voor de mantelzorgers heeft de gemeente in de afgelopen jaren mantelzorgpassen uitgegeven. De gemeente heeft besloten de mantelzorgers op een andere manier te waarderen en te stoppen met de mantelzorgpas. 

  Meer info
 • Ook in 2019 weer Kom binnen bij bedrijvenweek

  Potentieel personeel binnenhalen of slimme stagiairs scoren? 

  Heeft u een bedrijf en heeft u mensen nodig? Wilt u de lege plekken in uw organisatie opvullen? Kunt u wel een stagiair gebruiken? Doe dan mee aan Kom binnen bij bedrijven 2019. In deze week zetten bedrijven hun deuren open en kunnen gemotiveerde potentiële medewerkers op bedrijfsbezoek gaan. Doe ook mee en reserveer maandag 11 tot en met zaterdag 16 maart 2019 in uw agenda. 

  Meer info
 • Ondertekening overeenkomst natuurgebied Veenweiden

  Op 14 december is de eerste overeenkomst ondertekend voor de realisatie van natuur door inwoners van de Krimpenerwaard. Piet en Marja Blanken ondertekenden de overeenkomst samen met Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Met deze ‘vaststellingsovereenkomst’ geven zij aan dat zij serieus verder willen als natuurboer in het natuurgebied Veenweiden Krimpenerwaard. 

  Meer info
 • Baggeren watergangen in de Krimpenerwaard

  Vanaf medio januari 2019 worden in de omgeving van Haastrecht watergangen gebaggerd. De gemeente en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) werken hierbij samen om het onderhoud zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit te voeren en overlast voor de omgeving te beperken. In opdracht van de gemeente wordt ook op andere plaatsen in de gemeente gebaggerd. Op www.krimpenerwaard.nl zijn de plattegronden van deze werkzaamheden te vinden. Het werk is wordt uitgevoerd door Den Hartog en Zonen B.V uit Oudewater.

  Meer info
 • Groot onderhoud veerboot de Zeemeeuw (Ouderkerk - Nieuwerkerk a/d IJssel)

  Tussen 21 december 2018 en 2 januari 2019 vindt er groot onderhoud plaatst aan veerboot de Zeemeeuw. In die periode kunt u geen gebruik maken van deze verbinding.

 • 9 nieuwe Nederlanders verwelkomd

  Op woensdag 12 december 2018 werd door de loco-burgemeester aan 9 volwassenen en 4 kinderen de Bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie of optie uitgereikt. De nieuwe Nederlanders zijn mensen uit Marokko, Filipijnen, Irak, Dominicaanse Republiek, China en Groot-Brittannië.

  Meer info
 • Gewijzigde openingstijden december/januari

  Het Klant Contact Centrum is in december 2018 en januari 2019 gesloten op de volgende tijdstippen:

  Meer info
 • Informatiemarkt energiebesparing Lekkerkerk

  Bewoners met een woningtype dat veel voorkomt in Lekkerkerk, hebben de afgelopen weken een brief ontvangen, waarin stond dat zij zich in konden schrijven voor een energiescan.

  Meer info
 • Twee nominaties Ondernemersprijs Midden Holland 2019 uit Krimpenerwaard!

  De jurycommissie van de Ondernemersprijs Midden-Holland heeft de genomineerden bekend gemaakt voor de vijfde editie van dit netwerkevenement. In de categorieën Onderneming van het Jaar Detailhandel & Horeca, Onderneming van het Jaar MKB en Onderneming van het Jaar Grootzakelijk zijn elk drie bedrijven geselecteerd.

  Meer info
 • Verbod op (vreugde) vuren tijdens jaarwisseling

  Een vreugdevuur is een door mensen opgebouwd en gecontroleerd vuur om iets te vieren. In onze gemeente zijn vreugdevuren niet toegestaan. De politie treedt op als zij constateert dat de openbare orde wordt verstoord. Alle schade die ontstaat aan gemeentelijke en particuliere eigendommen worden verhaald.

  Meer info
 • Gemeente Krimpenerwaard gaat samenwerking aan met Stichting Leergeld

  Wethouder Jan Vente tekende afgelopen vrijdag de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Leergeld Krimpenerwaard. Deze samenwerking houdt in dat per 1 januari 2019 een deel van de uitvoering van de minima-kindregelingen, in handen wordt gelegd van deze stichting.

  Meer info
 • Bestemmingsplan natuurgebied Veenweiden aangepast na inspraak

  Burgemeester en Wethouders hebben ingestemd met het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad besluit over het plan op 29 januari 2019.

  Meer info
 • Sollicitatietraining in Schoonhoven

  Ben je op zoek naar werk en kun je wel wat sollicitatietips gebruiken? Misschien kan een training in de bibliotheek jou helpen.

  Meer info
 • Mogelijkheid aanvragen donatie uit opbrengst textielinzameling

  Het textiel in de gemeente Krimpenerwaard wordt ingezameld door Sympany. Jaarlijks keert Sympany een deel van de opbrengst van het ingezamelde textiel uit aan door de gemeente aangewezen lokale goede doelen/ instellingen.

  Meer info
 • De gemeente zoekt leden voor de Commissie Bezwaarschriften

  De gemeente Krimpenerwaard is een gemeente met circa 55.000 inwoners. De gemeente kent elf kernen.

  Meer info
 • Koopzondag 2018 in Haastrecht

  Het college heeft voor de kern Haastecht zondag 23 december als koopzondag voor 2018 aangewezen.

  Meer info
 • Uitvoering groot onderhoud bomen

  In de afgelopen maanden zijn de attentie- en risico bomen in de Krimpenerwaard geïnspecteerd op veiligheid. Het gaat om ruim 3.800 bomen die geïnspecteerd zijn van de ruim 20.000 bomen.

  Meer info
 • Adviseurs Duurzaam Bouwloket maken energiescans van voorbeeldwoningen

  De wijkaanpak energiebesparing en comfortabel wonen in Lekkerkerk is van start gegaan.  Onafhankelijke adviseurs van het Duurzaam Bouwloket gaan de komende dagen het dorp in om energiescans (inclusief infraroodbeelden) te maken van een aantal voorbeeldwoningen. Met de scan worden de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen in kaart gebracht.

  Meer info
 • Eindverslag informateur Elzinga

  De gemeenteraad heeft op 15 oktober de opdracht voor een externe verkenner/informateur vastgesteld.

  Deze opdracht was “om in de meest brede zin te zoeken naar een coalitie die kan bogen op een zo breed mogelijk draagvlak in de raad” om te komen tot een “stabiel en bestuurskrachtig gemeentebestuur”.

  Meer info
 • Strategische agenda Krimpenerwaard aangeboden aan bestuurders

  Woensdag 28 november is het boek ‘Panorama Krimpenerwaard – Vitaal slagenlandschap met eigentijds elan’ verschenen. Dit boek bevat onder meer 29 strategische agendapunten over ruimtelijke thema’s zoals economie, natuur, wonen, energie, mobiliteit, landbouw en cultuur. 

  Meer info
 • Carbid schieten? Meld dit uiterlijk 17 december!

  Wilt u het oude jaar uitluiden met carbid? Dat mag, maar meld dit uiterlijk 17 december bij de gemeente. Denk tijdens het afschieten aan uw eigen veiligheid en die van anderen!

  Meer info
 • Het Politiekeurmerk Veilig Wonen verlaagt de kans op een woninginbraak!

  Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Onder de eisen vallen bijvoorbeeld de verlichting, brandveiligheid en sloten.

  Meer info
 • Statushouders tekenen participatieverklaring

  Op dinsdag 20 november tekenden tien statushouders tijdens een feestelijke bijeenkomst de Participatieverklaring. De nieuwkomers werden tijdens het participatieverklaringstraject wegwijs gemaakt in de gemeente Krimpenerwaard.

  Meer info
 • Wij komen bij u langs: aanvraag ID-kaart in verzorgingshuis

  De gemeente gaat regelmatig langs bij de verzorgingshuizen in de gemeente zodat inwoners ter plekke hun paspoort of ID-kaart aan kunnen vragen. Op 29 november gebeurde dat in de Breeje Hendrik in Lekkerkerk. Ook wethouder Bening kwam een kijkje nemen bij deze speciale service van Burgerzaken. 10 oudere inwoners konden zo hun ID-kaart verlengen zonder de deur uit te hoeven.

  Meer info
 • Aanpassingen Gemeentegids 2019

  In week 50, maandag 10 december, start uitgever Akse Media met het actueel maken van de Gemeentegids Krimpenerwaard 2019.           

  Meer info
 • Het beste Sportidee van de Krimpenerwaard

  Uit onderzoek blijkt dat 37% van de inwoners van de Krimpenerwaard boven de 19 jaar onvoldoende beweegt. Om ook deze groep aan het bewegen te krijgen is door Team Sportservice Krimpenerwaard een wedstrijd uitgeschreven: Het Beste Sportidee van Krimpenerwaard.

   

  Meer info
 • Bodemonderzoek naar stoffen PFAS en GenX in Krimpenerwaard

  Vanuit de fabriek van DuPont/Chemours in Dordrecht is in het verleden jarenlang PFAS uitgestoten. Deze stoffen zijn via de lucht verspreid en terechtgekomen op de bodem. Om te controleren of er ook sprake is van verspreiding naar de Krimpenerwaard is door adviesbureau Witteveen+Bos een bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn nu bekend.

  Meer info
 • Start werkzaamheden Kwaliteitsimpuls Loetbos

  Staatsbosbeheer werkt de komende maanden namens Groenalliantie Midden-Holland – waar de gemeente Krimpenerwaard in participeert - in het Loetbos aan nieuwe wandelroutes, speelplekken, zitelementen en een duidelijk herkenbare entree. Het recreatiegebied wordt daarmee aangepast aan de wensen van de bezoekers. Vooral voor gezinnen met kinderen is er straks meer te beleven, doen en zien.

  Meer info
 • Bericht verlenging reisdocument via MijnOverheid

  Verloopt uw paspoort of ID-kaart? Dan sturen we u een brief. Dan weet u dat uw reisdocument verlengd moet worden. U kunt nu ook kiezen om dit bericht digitaal via MijnOverheid te ontvangen. De gemeente Krimpenerwaard heeft zich namelijk aangesloten op MijnOverheid.nl.

  Meer info
 • Nieuwe energiezuinige schijnwerpers in de Krimpenerwaard

  Wethouder Ria Boere ontving woensdag 21 november uit handen van de heer Dekker van Technisch Servicebedrijf Dekker uit Stolwijk een bijzondere fotocollage. Op de foto staan een aantal markante gebouwen uit Schoonhoven, die onlangs zijn voorzien van energiezuinige schijnwerpers.

  Meer info
 • Raadsleden op excursie in toekomstig natuurgebied

  Op een koude, maar zonnige zaterdagochtend was een groepje raadsleden te gast bij de familie Jan en Yfke Boer in het Beijersche. Ze kregen daar meer te horen over de mogelijkheden en de hobbels die agrariërs tegenkomen als ze zelf nieuwe natuur willen realiseren.

  Meer info
 • Veilig op pad: gladheidsbestrijding in de Krimpenerwaard

  De vorstperiode breekt weer aan en dat betekent ook kans op gladde wegen. De gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het strooien in de gemeente. Vaak wordt er preventief gestrooid.

  Meer info
 • Je klimaatimpact verminderen: niet omdat het moet, maar omdat het kan

  Op 29 november start in de Krimpenerwaard een 6-delige workshop ‘KlimaatGesprekken’. De workshops geven inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt. En wat het effect daarvan is op jouw wereld. In de gesprekken leer je van elkaar en word je positief uitgedaagd je klimaatimpact te verminderen. Niet omdat het moet, maar omdat je zelf er voor kiest. Doen wat bij jou past.

  Meer info
 • Wethouder Leon de Wit reikt oorkondes uit aan deelnemers ‘Historisch Wonen in de Krimpenerwaard’

  Op vrijdag 16 november was de zesde en afsluitende middag van de cursus “Historisch Wonen in de Krimpenerwaard”. Wethouder De Wit reikte de enthousiaste deelnemers de oorkonde uit die hierbij hoort: ‘het is mooi om te zien dat er zoveel belangstelling is voor de historie en de leefomgeving van de Krimpenerwaarders. Deze cursus inspireert en dat vind ik ook erg belangrijk’.

  Meer info
 • Japanse Duizendknoop in de Krimpenerwaard

  Binnen onze gemeente is de Japanse duizendknoop op verschillende locaties gevonden. De Japanse Duizendknoop  is een diep wortelende plant, die zich snel uitbreidt. De stengels groeien horizontaal onder de grond  en kunnen overal naar boven komen. De plant groeit erg snel en kan voor grote schades zorgen aan natuur, wegen, dijken en gebouwen.

  Meer info
 • WhatsApp buurtpreventie

  In de afgelopen weken waren er in de Krimpenerwaard een aantal bedrijfs- en woninginbraken, ook een aantal auto’s waren doelwit van het dievengilde. Reden om als straat of buurt extra alert te zijn op ongewone en verdachte omstandigheden. WhatsApp buurtpreventie is hier een heel mooi middel voor.

  Meer info
 • Gewijzigde openingstijden december en januari

  Het Klant Contact Centrum is in december gesloten op de volgende tijdstippen:

  Meer info
 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Melkert uit Haastrecht

  Burgemeester Roel Cazemier reikte zaterdag 10 november een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Tonny Melkert uit Haastrecht. De heer Melkert was in totaal 31 jaar actief als vrijwillige brandweerman. Hij zette zich in als hulpverlener voor de maatschappij en specifiek voor de Haastrechtse gemeenschap en omliggende kernen.

  Meer info
 • Jaarwisseling

  De gemeente Krimpenerwaard bereidt zich voor op de komende jaarwisseling. Net als vorig jaar worden specifieke locaties aangewezen als vuurwerkvrije zones. Op oudejaarsavond mag hier geen vuurwerk worden afgestoken tussen 18.00 uur en 02.00 uur.

  Meer info
 • Stand-by zijn om levens te redden

  Er zijn nog plekken vrij voor de laatste reanimatietraining die de gemeente Krimpenerwaard aanbiedt. Op 3 november behaalden 39 inwoners een certificaat. Ook zij zijn nu vaardig om te reanimeren met een AED. Dit jaar deden al zo’n 190 Inwoners mee.

  Meer info
 • Winnaars vlogwedstrijd gamen met Milo

  Eindelijk was het zover: op woensdag samen met Milo FIFA spelen op de playstation. Het was de prijs voor de jonge inzenders van de vlogwedstrijd over de Omgevingsvisie Krimpenerwaard. De gamesessie met Milo ter Reegen, de bekende YouTuber uit Bergambacht, was een succes. De kinderen vonden het leuk en gezellig en gingen met een handtekening van Milo weer naar huis.

  Meer info
 • Aanmelden Waarderingsavond Vrijwilligers

  Op 7 december 2018 organiseert het college in Cultureel Centrum Het Kwartier in Stolwijk een feestelijke waarderingsavond voor vrijwilligers die zich in de gemeente Krimpenerwaard inzetten. Twee weken geleden zijn de uitnodigingen hiervoor verstuurd aan de lokale vrijwilligersorganisaties. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bij de gemeente bekende adressen. Heeft uw vrijwilligersorganisatie geen uitnodiging ontvangen? Kijk dan op www.krimpenerwaard.nl\aanmelden en meld uw vrijwilligers alsnog aan! Ook is het mogelijk een verbindend project of de Vrijwilliger van het Jaar 2018 te nomineren. Wie verdient een prijs volgens u?

  Meer info
 • Baggerwerkzaamheden Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

  Op dit moment treft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voorbereidingen om de baggerwerkzaamheden opnieuw aan te besteden. Dat kost de nodige tijd. Daarom starten de baggerwerkzaamheden op zijn vroegst na de zomervakantie van 2019.

  Meer info
 • Start werkzaamheden ophoging begraafplaats Krimpen aan de Lek

  Het zuidelijk deel van de begraafplaats aan de Molenweg in Krimpen aan de Lek wordt opgehoogd. Aannemer Molenaar Civiel B.V. uit Bergambacht heeft de opdracht gekregen en begint maandag 19 november met de werkzaamheden.

  Meer info
 • Burgemeester ontbijt met leerlingen Kiezel en Kei Nationaal Schoolontbijt

  Burgemeester Roel Cazemier ontving woensdagochtend leerlingen van groep 8 van OBS Kiezel en Kei op het stadhuis in Schoonhoven voor het jaarlijkse Burgemeestersontbijt.

  Meer info
 • 8 nieuwe Nederlanders verwelkomd

  Op maandag 5 november 2018 werd in de gemeente Krimpenerwaard een naturalisatieceremonie gehouden. Door de burgemeester is aan 8 volwassenen en 1 kindje de Bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie en optie uitgereikt.

  Meer info
 • Hoogleraar Elzinga verkenner/informateur in Krimpenerwaard

  De fractievoorzitters van de elf politieke partijen hebben de bekende Groningse hoogleraar prof. mr. dr. Douwe Jan Elzinga gevraagd om op te treden als verkenner/informateur. De heer Elzinga is op dit verzoek ingegaan en zal vanaf half november gesprekken voeren met de fractievoorzitters en andere betrokkenen.

  Meer info
 • Collegeprogramma: duurzamer en vitaler 2018-2022 in beeld

  In het collegeprogramma Krimpenerwaard: duurzamer en vitaler 2018-2022 zijn de 23 speerpunten uit het Coalitieakkoord omgezet in concrete doelen.

  Meer info
 • Krimpenerwaard doet mee met Nacht van de Nacht  

  Doet u mee?

  Zaterdag 27 oktober is de jaarlijkse Nacht van de Nacht. In deze nacht wordt aandacht gevraagd voor de schoonheid van de donkere nacht. En minder licht levert energiebesparing op en minder lichthinder, wat beter is voor mens en dier.  

  Meer info
 • Snel internet in het buitengebied

  Enige tijd geleden berichtten wij u over activiteiten vanuit de markt om snel internet in het buitengebied mogelijk te maken. In een eerder stadium was sprake van twee partijen die snel internet wilden aanbieden. De tweede partij heeft zich echter teruggetrokken.
   

  Meer info
 • Klachten en ervaringen vliegverkeer Schiphol

  Sinds maandag 15 oktober is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) gestart met de ‘internetconsultatie toekomstontwikkeling Schiphol en omgeving’. Deze internetconsultatie is een van de onderdelen van de brede maatschappelijke consultatie van het kabinet.

  Meer info
 • Verrasmoment voor mantelzorgers

  Traditiegetrouw worden mantelzorgers tijdens de Dag van de Mantelzorg door de welzijnsstichtingen in het zonnetje gezet. Bent u mantelzorger en wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan vóór vrijdag 2 november aan.

  Meer info
 • Nabestaanden gezocht

  De gemeente Krimpenerwaard is op zoek naar nabestaanden van graven waarvan de uitgiftetermijn of gebruikstermijn is verstreken. Wij willen graag in contact komen met de nabestaanden, zodat wij hen kunnen informeren over het maken van keuzes voor de graven. Er is zoveel mogelijk geprobeerd nabestaanden te achterhalen, maar dit is helaas nog niet gelukt voor alle graven.

  Meer info
 • National Coming Out Day

  De gemeente Krimpenerwaard is een tolerante gemeente waar iedereen zichzelf mag zijn en geen plaats is voor discriminatie. Om dit te benadrukken heeft Wethouder Bert Bening op donderdag 11 oktober de regenboogvlag gehesen op het stadhuis in Schoonhoven. 

  Meer info
 • Mantelzorgpas niet meer geldig per 1 juli 2019

  De gemeente waardeert mantelzorgers vanaf volgend jaar door hen Krimpenerwaardcadeaubonnen te geven. De mantelzorgpassen die de gemeente de afgelopen jaren verstrekte zijn vanaf 1 juli 2019 niet meer te gebruiken.

  Meer info
 • Gratis internetcursussen in de bibliotheek

  De Bibliotheek Krimpenerwaard start met 2 gratis internetcursussen in de bibliotheek in Schoonhoven.

  Meer info
 • Aanmelden Waarderingsavond Vrijwilligers

  Op 7 december 2018 organiseert het college in Cultureel Centrum Het Kwartier in Stolwijk een feestelijke waarderingsavond voor vrijwilligers die zich in de gemeente Krimpenerwaard inzetten. Vorige week zijn de uitnodigingen hiervoor verstuurd aan de lokale vrijwilligersorganisaties. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bij de gemeente bekende adressen. Heeft uw vrijwilligersorganisatie geen uitnodiging ontvangen?

  Meer info
 • Storingen openbare verlichting

  Storingen en/of schades aan de openbare verlichting kunt u melden bij Bureau OVL via www.bureau-ovl.nl/storing (24 uur per dag) of telefonisch op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 0184-630708.

  Meer info
 • Tour de Boer: inspiratietocht voor boeren

  Op 19 oktober organiseert Proeftuin Krimpenerwaard voor agrariërs een inspiratietocht langs collega’s: Tour de Boer. Door natuurlijke processen optimaal te benutten, werkt Proeftuin Krimpenerwaard met boeren aan een weerbaarder en veerkrachtiger landbouwsysteem.

  Meer info
 • Koninklijke Onderscheiding voor Bas Looren de Jong

  Burgemeester Roel Cazemier reikte zaterdag 6 oktober tijdens de feestelijke receptie ter ere van het 125-jarig bestaan van IJsclub Vooruitgang, een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer B. (Bas) Looren de Jong (67) uit Ammerstol. 

  Meer info
 • Elektrisch rijden in Krimpenerwaard

  De gemeente Krimpenerwaard stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Elektrisch rijden is beter voor uw omgeving. Er komen geen uitlaatgassen vrij tijdens het rijden met een elektrische motor.

  Meer info
 • Nieuws van de welzijnsstichtingen 

  HipHop Workshop voor jonge Mantelzorgers uit de Krimpenerwaard, woensdag 7 november 14.00-16.00 in De Waard te Bergambacht. Zorg jij voor je zieke vader, moeder, broertje of zusje…of iemand anders? Dan ben je van harte welkom! De workshop wordt door een beroepsdanser gegeven. Trek makkelijke kleren aan! Je broer(tjes) en zus(jes) mogen ook meedoen! Voor een snack & drankje wordt gezorgd.

  Meer info
 • Uitreiking Keurmerk Veilig Ondernemen

  Op feestelijke wijze is op woensdagavond 3 oktober, in aanwezigheid van wethouder Vente, een certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uitgereikt aan ondernemers uit Lekkerkerk. De ondernemers zijn samen met de politie, brandweer en gemeente een samenwerking aangegaan voor een schoon, heel en veilig centrum.

  Meer info
 • Wegwerkzaamheden Oosteinde en Zuidbroekse Opweg

  In de periode medio oktober tot en met medio november vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op het Oosteinde en de Zuidbroekse Opweg in Berkenwoude. Het verkeer wordt omgeleid met borden. Voor meer informatie: www.hhsk.nl

 • Subsidie voor duurzame projecten op het platteland

  Plattelandsondernemers en maatschappelijke organisaties met vernieuwde ideeën voor het platteland kunnen van 8 oktober 2018 tot en met 14 november 2018 voor de tweede keer dit jaar LEADER subsidie aanvragen.

  Meer info
 • Toepassing bestuursdwang

  Meer info
 • ​150e certificaat reanimatietraining uitgereikt

  ​Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Samenleving) reikte op zaterdag 15 september het 150e certificaat uit aan mevrouw De Vries-Broere. Zij volgde de training in het Rehobothcentrum in Stolwijk.

  Meer info
 • Oktober wandelmaand

  Het is lekker, gezond en heerlijk genieten: wandelen in de herfst! Daarom heeft route.nl oktober uitgeroepen tot dé wandelmaand. Ga jij lekker met ons mee op pad? De tip van deze week:

  Meer info
 • Meerjarige ambities verwerkt in begroting 2019

  Het college van Burgemeester & Wethouders heeft het collegeprogramma Krimpenerwaard: duurzamer en vitaler 2018-2022 en de begroting 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. Het college heeft de 23 speerpunten uit het Coalitieakkoord omgezet in concrete doelen waarmee zij de komende tijd aan de slag gaan. De begroting laat zien welke inspanningen dit vraagt en wat de financiële effecten hiervan in 2019 zijn. Dit is de eerste begroting die het college aanbiedt na de gemeenteraads-verkiezingen van maart 2018.

  Meer info
 • Vrijwilligersvacatures uitgelicht

  De welzijnsstichtingen in de Krimpenerwaard hebben een website ontwikkeld waarop het aanbod vanuit alle elf de kernen van onze gemeente staat: de vrijwilligersvacaturebank. Het aanbod is groot en veelzijdig en de vacatures zijn gemakkelijk te vinden. Neemt u eens een kijkje op www.devrijwilligersbank.nl voor alle vrijwilligersklussen in de Krimpenerwaard. Hieronder een aantal vrijwilligersvacatures uitgelicht:

  Meer info
 • Aanhoudende droogte

  In heel Nederland is sprake van aanhoudende droogte. Het hoogheemraadschap is daarom extra alert op de gevolgen hiervan.

  Meer info
 • Uitnodiging Inloopochtend Cliëntenraad Krimpenerwaard op 4 oktober

  Voor mensen met een (gedeeltelijke) uitkering van de gemeente.

  Meer info
 • Privacyverklaring gemeente Krimpenerwaard

  Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan staat in onze privacyverklaring. We bieden transparantie over welke gegevens we verzamelen, over hoe we die gebruiken, en hoe lang we de gegevens bewaren. 

  Meer info
 • Wethouder Sleeuwenhoek opent expositie ‘Kleurrijk’

  Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek opende zaterdag samen met kunstenaar Tawab Safi de dagexpositie van ‘de kleurrijke Kunstklas’ in Het Kwartier in Stolwijk. Een expositie van schilderijen gemaakt door vluchtelingenkinderen. Op een groot doek kalligrafeerde Tawab in het Nederlands en Arabische het woord ‘Kleurrijk’. Daarna zette Sleeuwenhoek als eerste een gele stip op het doek, als een lichtpuntje. Alle aanwezigen volgden en konden een lichtpuntje achterlaten.

  Meer info
 • TER INZAGELEGGING GELDIGE KANDIDATENLIJSTEN

  Verkiezing Gemeenteraad 2018

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 9 februari 2018 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

  Meer info
 • Gemeente via Whatsapp bereikbaar

  De gemeente Krimpenerwaard is gestart met een proef waarbij inwoners via WhatsApp vragen kunnen stellen aan de gemeente. We willen hierbij nagaan of het gebruik van de populaire digitale berichtendienst WhatsApp effectief is.

  Meer info
 • Gemeente via WhatsApp bereikbaar

  Sinds 13 november 2017 kunnen inwoners van de gemeente Krimpenerwaard hun vragen ook via WhatsApp stellen aan de gemeente. De berichtendienst is vanaf nu een standaard communicatiemiddel voor de gemeente. WhatsApp is een laagdrempelig kanaal waar bewoners makkelijk gebruik van kunnen maken.

  Meer info
Archief