HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Wijkverpleging

Wijkverpleging

 • Wat is het?

  Wijkverpleging wordt bijvoorbeeld gegeven aan jeugd en volwassenen met een lichamelijke ziekte of beperking, en aan ouderen die door dementie steeds meer lichamelijke zorg nodig hebben.

 • Hoe werkt het?

  Vormen van wijkverpleging

  Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging of het geven van injecties. Deze zorg wordt gegeven vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie.

  Onder wijkverpleging valt ook:

  • Intensieve kindzorg voor kinderen zonder verstandelijke beperking.
  • Palliatief terminale zorg.
  • Toezicht bij thuisbeademing (in bepaalde situaties).

  Andere vormen van verpleging en verzorging

  Medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT) is gespecialiseerde verpleging thuis onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Dit valt niet onder wijkverpleging.

  Mensen die hulp bij de persoonlijke zorg nodig hebben vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking kunnen bij de gemeente begeleiding aanvragen (Wmo-ondersteuning).

  Intensieve verzorging en verpleging thuis

  Heeft u of uw kind blijvend permanent toezicht nodig of 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen. Persoonlijke zorg en verpleging kunnen hier een onderdeel van zijn. Wlz-zorg kan in bepaalde situaties ook thuis geleverd worden.

 • Wat moet ik doen?

  Indicatie voor wijkverpleging

  U kunt een indicatie voor wijkverpleging vragen aan de wijkverpleegkundige.

 • Kosten

  Kosten

  Wijkverpleging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen risico.

  Het is mogelijk om wijkverpleging zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget.    

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.