HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Wat is het?

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

 • Hoe werkt het?

  In heel Nederland kunnen vrijwilligers van een organisatie voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen, maar dit geldt niet voor welzijnsorganisaties en (sport)verenigingen. Deze vrijwilligers leveren echter ook een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de relatief kleine dorpse kernen in de gemeente Krimpenerwaard. Daarom kiest de gemeente ervoor om deze verenigingen te ontlasten in de kosten.

  Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  De vrijstelling geldt alleen voor vrijwilligers die werken voor een vrijwilligersorganisatie. Hiervoor gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • de vrijwilliger werkt voor een door de gemeente gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie en
  • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers en
  • de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en
  • de organisatie is een rechtspersoon en
  • de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt en
  • de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet-of regelgeving gehouden om een verklaring omtrent gedrag aan te vragen en
  • de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid en
  • de VOG kan niet aangevraagd worden via www.gratisvog.nl.

  De welzijnsorganisatie geeft het aanvraagformulier VOG aan haar vrijwilliger en vult dit alvast deels in. De vrijwilliger levert het volledig ingevulde formulier in bij de gemeente en maakt hiervoor een afspraak met het KCC.

  Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

  - een toekomstige werkgever hierom vraagt;
  - u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt;
  - u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt;
  - u een visumaanvraag doet;
  - u lid wilt worden van een schietvereniging;
  - u verhuist naar het buitenland.

  Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een VOG op drie manieren aanvragen.

  VOG aanvragen via de gemeente

  • U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie.
  • U levert dit volledig ingevulde formulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

  Online VOG aanvragen

  U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie.

  • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt.
  • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD.
  • U controleert de gegevens.
  • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

  VOG direct aanvragen bij Justis

  U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

  • niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of;
  • als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

  Iemand anders machtigen

  Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een brief aan wie u machtigt en op welk adres u de VOG wilt ontvangen.

  VOG RP aanvragen voor bedrijf, vereniging of stichting

  Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder.

  De gemeente Krimpenerwaard werkt alleen op afspraak. Voor het aanvragen van een VOG bij de gemeente, kunt u hier een afspraak maken.

  Afspraak maken bij de gemeente voor het aanvragen van een VOG

 • Wat heb ik nodig?

  Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

  • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
  • geldig identiteitsbewijs

  Iemand anders machtigen

  Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

  • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
  • machtigingsbrief
  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs
 • Kosten

  Een Verklaring omtrent het gedrag kost € 41,35.

 • Achtergrond

  • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
  • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • Tips

  Vrijstelling kosten aanvraag VOG voor vrijwilligersorganisaties

  Vrijwilligersorganisaties hoeven geen kosten te maken om een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. Deze vrijstelling is in de Legesverordening opgenomen omdat de gemeente Krimpenerwaard het belangrijk vindt dat het vrijwilligerswerk in onze gemeente in stand wordt gehouden. In heel Nederland kunnen vrijwilligers van een organisatie voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen, maar dit geldt niet voor welzijnsorganisaties en (sport)verenigingen. Deze vrijwilligers leveren echter ook een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de relatief kleine dorpse kernen in de Krimpenerwaard. Het behoud van de vrijwilligers is van belang voor de sociale verbondenheid en de dynamiek binnen de gemeenschap in Krimpenerwaard. Daarom kiest de gemeente ervoor om de verenigingen te ontlasten in de kosten. Zonder deze vrijstelling wordt de organisatie van sociale cohesie bevorderende activiteiten beperkt en zullen dergelijke activiteiten in aantal afnemen.

  De vrijstelling geldt alleen voor vrijwilligers die werken voor een vrijwilligersorganisatie. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;
  • De organisatie wordt gesubsidieerd door de gemeente Krimpenerwaard;
  • De organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • De organisatie is een rechtspersoon;
  • De organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt;
  • De voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet al op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een verklaring omtrent gedrag aan te vragen;
  • De organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid.
  • De organisatie komt niet in aanmerking voor een gratis VOG via www.gratisvog.nl

  De welzijnsorganisatie geeft het aanvraagformulier VOG aan haar vrijwilliger en vult dit alvast deels in. De vrijwilliger levert het volledig ingevulde formulier in bij de gemeente en maakt hiervoor een afspraak met het KCC. Kijk verder op deze pagina wat u hiervoor moet doen en meenemen.

  Vrijwilligers-organisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen een gratis VOG krijgen.

  Afwijzing

  Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

  Als u in het buitenland gaat wonen of werken en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

 • Te downloaden

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.