HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

 • Wat is het?

  U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u 55 jaar of ouder bent en stopt met uw werk als zelfstandige. Dit heet een IOAZ-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven.

  U kunt de uitkering aanvragen als u moet stoppen als zelfstandige of uw eigen bedrijf verkoopt. U vraagt de uitkering aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een IOAZ-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

  U bent gestopt of moet stoppen als zelfstandige.

  • U bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven.
  • U hebt minimaal 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor 7 jaar in loondienst gewerkt.
  • U hebt 1225 uur of meer per jaar als zelfstandige gewerkt. Werkte uw partner ook mee in het bedrijf? Dan moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt in het bedrijf en uw partner minimaal 525 uur.
  • De winst uit uw bedrijf was de laatste 3 jaar, samen met eventuele andere inkomsten, minder dan € 23.444 bruto gemiddeld per jaar.
  • U kunt met uw bedrijf in de toekomst niet meer dan € 24.326 bruto per jaar verdienen. De gemeente onderzoekt dit.

  Wat als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?

  Bent u een gedeeltelijk arbeidsongeschikt en bent u gestopt als zelfstandige? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U bent voor minder dan 80% afgekeurd.
  • U ontving op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering.
  • U hebt geen recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet (omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren).
  • U hebt geen kind jonger dan 12 jaar.
  • U bent minimaal een aantal uren in het bedrijf werkzaam geweest en de inkomsten van het bedrijf zijn niet te hoog (zie de voorwaarden in de eerste opsomming).
 • Wat moet ik doen?

  Waar kunt u terecht?

  U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij de gemeente. Dien uw aanvraag in vóórdat u stopt als zelfstandige. Binnen 1 ½ jaar na uw aanvraag moet u gestopt zijn als zelfstandige.

  U ontvangt vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

  Aanvraag

  Uw aanvraag dient u in bij de gemeente. Aan de hand van de door u ingeleverde formulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een IOAZ-uitkering.

  Deze beoordeling bestaat uit onderzoek en advisering. De gemeente bekijkt:

  • Of u behoort tot de rechthebbenden.
  • Of u over andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen), beschikt.
  • Of u terecht kunt bij een andere instantie, bijvoorbeeld de bedrijfsvereniging (UWV).
  • Of er werk voor u te vinden is.
  • Hoe hoog de financiële ondersteuning wordt.
  • Het inkomen van uw partner.
 • Wat heb ik nodig?

  • identiteitsbewijzen van u en uw eventueel van uw partner
  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • een volledig en ondertekend inlichtingenformulier voorzien van de benodigde originele bewijsstukken
  • bewijzen omtrent inkomen ook van uw eventuele partner en kinderen
  • bewijzen omtrent schulden ook van uw eventuele partner en kinderen
  • bankafschriften van de laatste drie maanden van de lopende rekeningen, ook van uw eventuele partner, dit in verband met de inkomenstoets
  • bewijzen omtrent het arbeidsverleden
  • bewijzen omtrent de beëindiging van een vorige uitkering
  • het echtscheidingsvonnis
  • de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren
 • Achtergrond

  De hele procedure duurt maximaal dertien weken (met een vooraf aangekondigde maximale verlenging van dertien weken), gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.

  U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

 • Tips

  IOAZ staat voor: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

  Voor meer algemene informatie over voorwaarden en normbedragen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.