HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

 • Wat is het?

  Inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke effecten en beleidsdoelen die de gemeente wil realiseren. Hier vindt u alle informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Krimpenerwaard. Ook leest u hier hoe u subsidie kunt aanvragen.

  Vanaf 2 juni is het niet meer mogelijk om een jaarlijkse subsidie 2019 aan te vragen. De aanvraag voor een jaarlijkse subsidie 2019 moet uiterlijk 1 juni door de gemeente zijn ontvangen.  

  Soorten subsidies

  De gemeente maakt onderscheid tussen verschillende subsidies. Zo zijn er:

  • jaarlijkse subsidies: dit zijn subsidies voor activiteiten met een structureel karakter die voor een of meerdere kalenderjaren worden verleend. Deze aanvragen moeten uiterlijk 1 juni, voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend.
  • eenmalige subsidies: dit zijn subsidies voor vernieuwende, startende of incidentele activiteiten en zijn aanvullend op het activiteitenaanbod in de gemeente. Deze aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend, maar wel uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit.
  • meerjarige subsidies: jaarlijkse of eenmalige subsidies die voor twee, drie of vier jaren in één keer worden verleend.
  • Overige subsidies: meer informatie over subsidies voor monumenten vindt u op de pagina Monumenten in de Krimpenerwaard. Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht voor al uw vragen over kwaliteitsverbetering, subsidies en besparingsmogelijkheden voor de woning.

  Subsidiebeleid

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw aanvraag aan een aantal eisen voldoen:


  Tip: lees het subsidiekader, de verordening en de subsidieregelingen goed door voor u subsidie aanvraagt.

  Subsidie verantwoorden (vaststellen)

  Als u de activiteiten heeft afgerond, moet u een verantwoording indienen. In deze verantwoording geeft u aan welke activiteiten u wel en/of niet heeft gedaan en welke kosten u gemaakt heeft. De gemeente controleert of u aan de afspraken heeft voldaan en stelt de subsidie vast. U krijgt hiervoor een vaststellingsbeschikking.

 • Hoe werkt het?

  U kunt digitaal met DigiD of eHerkenning een aanvraag tot subsidieverlening en/of vaststelling indienen. Deze formulieren staan onder het kopje 'Digitaal aanvragen'. Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl.

  Als u subsidie aanvraagt en/of verantwoordt, is het van belang met het volgende rekening te houden:

  • Als u inlogt met uw DigiD, bent u de aanvrager. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling.
  • Vraagt u aan voor een vereniging, stichting of organisatie? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk.
  • Bij subsidies heeft u rechten en plichten. Meer informatie vindt u onder het kopje ‘Achtergrond’, bij ‘Verordeningen en reglementen’.

  Naast de digitale formulieren kunt u voor zowel de aanvraag als de verantwoording ook gebruik maken van een invulbaar PDF-formulier. Deze vindt u terug onder het kopje ‘te downloaden’. 

  Het aanvraagformulier voor voorschoolse voorzieningen wordt in juni 2018 op de website geplaatst. Aanvragen van voorschoolse voorzieningen kan per 1 juli 2018.

 • Achtergrond

  Verordeningen en reglementen

 • Online aanvragen

  U wordt door het aanvraagformulier geleid door middel van vragen. Ook moet u bijlagen uploaden, zoals een begroting en een dekkingsplan. Vraagt u voor het eerst een subsidie aan dan moet u ook de oprichtingsakte, de statuten, de jaarrekening en een balans uploaden.

  Let op! U kunt uw aanvraag niet tussendoor opslaan en op een later moment verdergaan. Zorgt u er daarom voor dat u alle benodigde gegevens bij de hand hebt voordat u begint met aanvragen.

  De Subsidieregeling Gemeente Krimpenerwaard 2019-2022 bevat 9 thema’s. Vallen uw activiteiten die in 2019 plaatsvinden onder verschillende thema’s, vul dan per thema een aanvraagformulier in. U kunt voor maximaal twee thema’s een subsidieaanvraag indienen.

  Voor de aanvraag en/of verantwoording kunt u ook gebruik maken van een invulbaar PDF-formulier. Deze vindt u terug onder het kopje ‘te downloaden’. 

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

 • Te downloaden

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.