HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

 • Wat is het?

  Speciaal onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en moeilijkheden van kinderen met een beperking. Er is speciaal onderwijs (SO) op basisschoolniveau, en voortgezet speciaal onderwijs. 

  Vier clusters

  Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters:

  • Cluster 1: onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen (scholen voor visueel gehandicapten).
  • Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (scholen voor kinderen met hoor/spraak/taalmoeilijkheden).
  • Cluster 3: onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met een meervoudige handicap en kinderen met een lichamelijke ziekte (ZMLK-scholen, mytylscholen, tyltylscholen en scholen voor langdurig zieke kinderen).
  • Cluster 4: onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen en kinderen met een psychiatrische ziekte (PI-scholen, ZMOK-scholen en scholen voor langdurig zieke kinderen).

  De meeste scholen voor speciaal onderwijs hebben ook een afdeling voor VSO (voortgezet speciaal onderwijs).

 • Wat moet ik doen?

  De scholen voor cluster 3 en 4 maken deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor leerlingen die het doorverwijst naar het (v)so.

  Zie Passendonderwijs.nl voor toelating tot scholen uit de clusters 1 en 2.

 • Tips