HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

 • Wat is het?

  Veel ouders hebben vragen over opvoeding. Bijvoorbeeld eenvoudige vragen over bedtijd, maar ook ingewikkelde vragen bij ernstige opvoedproblemen. Waar kunt u terecht?

  • Opvoeden.nl biedt veel informatie en adviezen over opvoeding.
  • Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • Vrijwilligershulp bij de opvoeding. 
  • Welzijnsinstellingen en het maatschappelijk werk.
  • Wijkteams, die in veel gemeenten (delen van) bovengenoemde taken overnemen.
  • Psychologen- en pedagogenpraktijken.
  • Lokale organisaties als het Opvoedbureau, het Steunpunt Opvoeding en de Opvoedwinkel.

  Opvoedadvies voor jeugd met een beperking

  Voor jeugd met een psychische aandoening of beperking zijn de algemene opvoedadviezen niet altijd voldoende. U kunt dan specifieke adviezen vragen. Bijvoorbeeld bij:

  • MEE als uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking heeft. 
  • Balans als u kind leerproblemen, adhd en/of autisme heeft.
  • Een maatschappelijk werker van een instelling voor speciaal onderwijs.
  • Een zorg- en adviesteam van school.
  • Opvoedondersteuning voor jeugd met een beperking

  Er bestaan vele vormen van opvoedondersteuning voor kinderen met gedragsproblemen, een ontwikkelingsstoornis of een beperking. Het Nederlands Jeugdinstituut onderscheidt vier vormen:

  • Opvoedadvies, bijvoorbeeld met voorlichting of een adviesgesprek.
  • Oudercursussen: trainingen voor groepen ouders die met vergelijkbare opvoedproblemen te maken hebben. 
  • Opvoedadvies via huisbezoeken, zoals video hometraining en homestart. 
  • Gecombineerde programma's, zoals Triple P. 

  Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut staat een overzicht van opvoedprogramma's. Het instituut heeft onderzocht welke programma's effect hebben. De site is gericht op professionals, maar geeft ook ouders een indruk van de mogelijkheden. 

 • Kosten

  Opvoedondersteuning wordt soms vergoed als een vorm van jeugdhulp. U kunt hiervoor bij uw gemeente terecht. Het aanbod verschilt per gemeente.

  Heeft u een indicatie voor jeugdhulp en wilt u een vorm van opvoedondersteuning die uw gemeente niet als 'ondersteuning in natura' aanbiedt? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp aanvragen bij uw gemeente.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.