HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Minimaregelingen

Minimaregelingen

 • Wat is het?

  Vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen

  De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen in de maatschappij. Ook inwoners met een laag inkomen. Om u, uw partner en uw kind mee te laten doen aan een verschillende activiteiten zijn er verschillende vergoedingen mogelijk als u een laag inkomen heeft. Als uw inkomen 120% van de bijstandsnorm is of lager, dan heeft u een laag inkomen. Zie ook de bijstandsnormen per 1 januari 2018 onder het kopje ‘Te downloaden’ onderaan deze pagina.  

  Vergoeding Participatie en werk

  Inwoners tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd die korter dan 3 jaar een laag inkomen hebben, kunnen een jaarlijkse bijdrage aanvragen voor activiteiten gericht op meedoen en/of werk.

  De vergoeding is bestemd voor inwoners die werken of nog niet werken, maar wel graag aan de slag willen en actief willen blijven in de samenleving. U kunt te maken krijgen met allerlei kosten als u op zoek bent naar een (betere) baan en/of u deelneemt aan activiteiten. Denk hierbij aan een internetabonnement, lidmaatschap sportclub, een cursus presenteren, kleding om er tijdens de sollicitatie representatief uit te zien of scholing.

  De bijdrage is jaarlijks maximaal € 250,00 per persoon.

  Vergoeding Maatschappelijke deelname AOW’ers

  Inwoners die de AOW-leeftijd hebben bereikt, kunnen jaarlijks een vergoeding aanvragen voor het kunnen meedoen aan verschillende activiteiten, het voorkomen van eenzaamheid en de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten. De bijdrage is maximaal € 132,00 per persoon.

  AOW’ers kunnen deze vergoeding aanvragen om mee te doen aan activiteiten, denk aan museumbezoek, muzieklessen, sportabonnement, enzovoort.

  Vergoeding aanschafkosten van een computer

  a. Een ouder met een kind jonger dan 18 jaar op het basisonderwijs of voortgezet onderwijs kan een bijdrage per schoolgaand kind aanvragen voor de aanschaf van een computer, laptop of tablet en bijbehorende software en verzekering. De bijdrage kan 1 keer per 5 jaar worden aangevraagd en bedraagt maximaal €500,00 per schoolgaand kind.Indien er sprake is van meerdere schoolgaande kinderen per huishouden, wordt 1 computer of tablet per 2 kinderen verstrekt met een maximum van 3 computers en/of tablets per huishouden.

  Vergoeding schoolkosten

  (Eenouder)gezinnen met een schoolgaand kind van 4 tot 18 jaar in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs kunnen een vergoeding voor de schoolkosten en overige onderwijsactiviteiten aanvragen.

  Om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen, wordt een vergoeding gegeven voor schoolgaande kinderen. De vergoeding kan gebruikt worden voor het betalen van de ouderbijdrage, schoolmateriaal, kosten werkweek, enzovoort.

  De bijdrage is jaarlijks € 125,00.

  Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en diplomazwemmen

  Om kinderen in de Krimpenerwaard mee te laten doen aan sport, cultuur of zwemles voor een diploma, kan een ouder met een kind tussen de 4 en 18 jaar oud jaarlijks een bijdrage aanvragen voor 1 sport of culturele activiteit. De bijdrage kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld diplomazwemmen, inclusief een diplomagarantie voor het zwem A-B-C (alleen bij zwembad de Hofstee in Bergambacht), sporttrainingen, muziekles, voetbaltraining en meer. Het aanvragen van een bijdrage gaat via een tussenpersoon. Een overzicht van de tussenpersonen die werken in de Krimpenerwaard en een invulformulier voor de aanvraag van de vergoeding voor ouders/verzorgers treft u aan in de rubriek ‘Te downloaden’. Meer informatie is te vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland.

  Verjaardagen

  Ouders met kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen een vergoeding aanvragen voor de kosten voor het vieren van een verjaardag. Deze vergoeding kan rechtstreeks door de ouders zelf aangevraagd worden of via een tussenpersoon bij de stichting Jarige Job.  De stichting Jarige Job geeft geen geld, maar een complete verjaardagsbox ter waarde van € 35,00. Deze verjaardagsbox kan jaarlijks aangevraagd worden. De verjaardagsbox kan aangevraagd worden voor het vieren van een verjaardag. In de box is versiering, wat lekkers voor thuis en taartmix te vinden. Ook zitten er traktaties en cadeautjesin de box.
  Meer informatie is te vinden op www.stichtingjarigejob.nl.

  Babypakket

  (Aanstaande) ouders met een kind tussen de 0 en 3 jaar kunnen via een tussenpersoon een pakket met noodzakelijke spullen voor een baby/peuter aanvragen bij de stichting Babyspullen.
  De stichting Babyspullen verstrekt baby- en peuterpakketten, Een overzicht van de tussenpersonen die werken in de Krimpenerwaard treft u aan in de rubriek ‘Te downloaden’.
  Meer informatie is te vinden op www.stichtingbabyspullen.nl.

  Opgroeien

  Ouders met een kind tussen de 0 en 21 jaar kunnen een vergoeding aanvragen voor opgroeiende kinderen om hen te kunnen laten meedoen aan allerlei activiteiten. Deze vergoeding kan via een tussenpersoon bij het Fonds Kinderhulp.

  Deze voorzieningen kunnen worden aangevraagd als u de vergoedingen van het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds,

  stichting Jarige Job, stichting Babyspullen of schoolkosten niet kunt aanvragen.

  Een overzicht van de tussenpersonen die werken in de Krimpenerwaard treft u aan in de rubriek ‘Te downloaden’.

  Meer informatie is te vinden op www.kinderhulp.nl.

 • Hoe werkt het?

  In de folder Vergoedingen voor mensen met een laag inkomen staat omschreven van welke vergoedingen u mogelijk gebruik kunt maken. Deze folder is te vinden onder het kopje 'Te Downloaden'.

  U kunt via het aanvraagformulier Vergoedingen voor mensen met een laag inkomen de vergoeding aanvragen. Dit formulier is te vinden op het kopje 'Te Downloaden'. Sommige vergoedingen worden direct via een tussenpersoon aangevraagd. Dit staat in dat geval vermeld in het formulier.

 • Wat moet ik doen?

  Het ingevulde aanvraagformulier Vergoedingen voor mensen met een laag inkomen kunt u ondertekend en met alle bewijsstukken en bijlagen sturen naar Gemeente Krimpenerwaard, Sociale Zaken, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk.

  Als uw aanvraag compleet is, dan wordt uw aanvraag binnen 8 weken afgehandeld.

  Stuurt u uw aanvraag in zonder de gevraagde stukken of ontbreekt er een handtekening, dan krijgt u het aanvraagformulier retour.

 • Wat heb ik nodig?

  Als u vragen heeft over hoe u een vergoeding of inkomenstoeslag kunt aanvragen en aan welke voorwaarden u moet voldoen, kunt contact opnemen met een tussenpersoon (onder Te downloaden is een lijst van de tussenpersonen te vinden) en/of een welzijnsstichting in uw buurt. Ook kunt u via telefoonnummer 14 0182 contact opnemen met het loket Samenleving & Zorg van de gemeente Krimpenerwaard.

  De drie welzijnsstichtingen hebben inlooppunten. Deze medewerkers kunnen u ook helpen bij het invullen van de aanvraag.

  Stichting Welzijn Ondersteuning Schoonhoven (SWOS)
  Telefoon: (0182) 381 227

  SWOB/V Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Haastrecht, Stolwijk en Vlist
  Telefoon: (0182) 350 012.

  Stichting WON Gouderak, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel
  Telefoon: (0180) 522 045

  Loket Samenleving en Zorg gemeente Krimpenerwaard
  Alingersteeg 2
  2861 AH Bergambacht
  Telefoon: 14 0182
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

 • Te downloaden

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.