HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Minimaregelingen

Minimaregelingen

 • Wat is het?

  Tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen

  Als u, uw partner of uw kind graag mee wil doen aan activiteiten, maar er niet genoeg geld is om de kosten te betalen, dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming. Het kan ook zijn dat u of uw partner of opeens bijzondere kosten moet maken en u hiervoor niet heeft kunnen sparen. In zulke situaties kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. 

  Tool Bereken uw recht

  Met de online tool 'Bereken uw recht van het Nibud' kunt u in een paar stappen nagaan of u recht heeft op landelijke tegemoetkomingen zoals huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen. Vanaf medio januari 2019 kunt u ook nagaan of u in aanmerking komt voor tegemoetkomingen die specifiek gelden voor inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Na het invullen krijgt u daarover dan meer informatie. 

  Komt u er online zelf niet, neemt u dan contact op met een van de welzijnsstichtingen in de buurt.

  Alle tegemoetkomingen op een rij

  Mensen met een laag inkomen kunnen mogelijk gebruik maken van de volgende tegemoetkomingen:


  Sport, cultuur & diplomazwemmen voor jeugd

  Alle kinderen moeten kunnen sporten of muziek maken. Het volgen van zwemlessen, turnlessen, pianolessen, voetbaltraining, enzovoort is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Om dit mogelijk te maken, werkt de gemeente samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

  WIE KUNNEN HET AANVRAGEN?

  (Eenouder)gezinnen met een kind tussen de 0 en 18 jaar kunnen met behulp van stichting Leergeld Krimpenerwaard, scholen of een andere tussenpersoon een aanvraag doen.
  Meer informatie over de aanvraag van deze tegemoetkoming kunt u vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl

  WAT IS HET?

  De kosten van sport, cultuur of diplomazwemmen worden rechtstreeks aan de aanbieder betaald. De tegemoetkomingen zijn maximaal € 225,00 (sport), € 675,00 (A-B-C diplomazwemmen) of € 450,00 (cultuur). Per kind kunt u één keer per 12 maanden een nieuwe aanvraag indienen. Voor diplomazwemmen geldt een periode van 24 maanden. Voor materiaal en/of kleding wordt een tegoedbon verstrekt die bij aangesloten winkeliers kan worden ingewisseld.

  Er moet altijd een keuze worden gemaakt tussen een sportactiviteit, cultuuractiviteit of diplomazwemmen. Een combinatie van meerdere activiteiten is niet mogelijk.


  Babypakket

  Bent u in verwachting van uw eerste kind, dan heeft u veel spullen voor uw kindje nodig. Denk aan kleding, verzorgingsproducten, speelgoed en beddengoed. Dit brengt kosten met zich mee. De gemeente werkt samen met stichting Babyspullen om aanstaande ouders te ondersteunen bij het verzamelen van de baby-uitzet.

  WIE KUNNEN HET AANVRAGEN?

  (Aanstaande) ouders met een kindje van 0 tot 3 jaar kunnen met behulp van stichting Leergeld Krimpenerwaard via de verloskundige, Voedselbank Lek en IJssel of via een andere tussenpersoon een aanvraag doen.

  Meer informatie over de aanvraag voor een babypakket kunt u vinden op www.stichtingbabyspullen.nl

  WAT IS HET?

  U ontvangt twee pakketten met noodzakelijke spullen voor uw baby of peuter.

  Het eerste pakket bevat onder andere kleding in de maten 50/56 en 62/68, speelgoed, verzorgingsproducten. Het tweede pakket bestaat uit onder andere kleding in de maten 74/80 en  86/92. Ook dit pakket wordt aangevuld met speelgoed en verzorgingsproducten.


  Schoolkosten en computer

  Het volgen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs is zo goed als gratis, maar in de praktijk blijkt dat ouders aan het begin van een nieuw schooljaar vaak een flink bedrag aan schoolkosten moeten betalen. Het gaat dan om de aanschaf van schoolspullen, zoals bijvoorbeeld een grafische rekenmachine of een laptop. Niet alle ouders kunnen dit betalen. De gemeente werkt samen met stichting Leergeld Krimpenerwaard om ouders te ondersteunen in de schoolkosten.

  WIE KUNNEN HET AANVRAGEN?

  (Eenouder)gezinnen met een schoolgaand kind van 4 tot 18 jaar in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs kunnen met behulp van stichting Leergeld Krimpenerwaard aan aanvraag doen.
  Meer informatie over de aanvraag voor schoolkosten en computer kunt u vinden op www.elkkinddoetmee.nl

  WAT IS HET?

  Kinderen kunnen gebruik maken van een schoolspullenpas en kledingpas die besteed kan worden bij aangesloten winkeliers. Kinderen op de basisschool die een fiets nodig hebben, kunnen een tegoedbon voor een fiets ontvangen. Voor kinderen die voor het voortgezet onderwijs een fiets nodig hebben kunnen via de stichting Leergeld een tweedehands fiets krijgen. Ook kunnen kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan in sommige situaties een tweedehands laptop krijgen. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van €50,-. Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar ontvangen in sommige gevallen een tweedehands gezinscomputer.


  Verjaardagen

  Is voor uw kind een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school niet vanzelfsprekend, omdat hier geen geld voor is? Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag.

  WIE KUNNEN HET AANVRAGEN?

  Ouders met kinderen tussen de 4 en 13 jaar kunnen via de stichting Leergeld Krimpenerwaard,  Voedselbank IJssel en Lek of een andere tussenpersoon een aanvraag doen.

  Meer informatie over het aanvragen van een verjaardagsbox kunt u vinden op www.stichtingjarigejob.nl

  WAT IS HET?

  De stichting Jarige Job geeft geen geld, maar een verjaardagsbox vol met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau.


  Opgroeien

  Nationaal Fonds Kinderhulp is er voor de kinderen als er bij andere instanties, zoals de gemeente, stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, stichting Jarige Job en stichting Babyspullen niets geregeld is.

  WIE KUNNEN HET AANVRAGEN?

  Ouders van kinderen tussen de 0 en 21 jaar kunnen via de stichting Leergeld Krimpenerwaard, stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur, stichting Jarige Job, stichting Babyspullen of een tussenpersoon een aanvraag doen.

  Meer informatie over het aanvragen van een voorziening via Fonds Kinderhulp kunt u vinden op www.kinderhulp.nl

  WAT IS HET?

  Fonds Kinderhulp geeft uw kind geen geld. Wel helpt het Fonds om voorzieningen te regelen voor uw kind(eren) zodat zij ook mee kunnen doen aan allerlei activiteiten.


  Participatie en werk

  U kunt te maken krijgen met allerlei kosten als u op zoek bent naar een (betere) baan en/of u deelneemt aan activiteiten. Denk hierbij aan een internet- of een krantenabonnement, lidmaatschap (sport-)vereniging, een sollicitatiecursus, de aanschaf van kleding om er tijdens de sollicitatie netjes uit te zien of cursussen.

  WIE KUNNEN HET AANVRAGEN?

  Inwoners tussen 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die (weer) actief mee willen doen in de samenleving.

  WAT IS HET?

  Een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal € 250,00 (dit wordt elk kalenderjaar verhoogd). De tegemoetkoming kunt u elke 12 maanden aanvragen via een papieren aanvraagformulier dat te downloaden is op de website, of telefonisch via de gemeente te verkrijgen is (u krijgt het formulier dan opgestuurd via de post).


  Maatschappelijke deelname voor ouderen

  Mensen die met pensioen zijn kunnen deze tegemoetkoming aanvragen om mee te doen aan activiteiten, om eenzaamheid te voorkomen en nieuwe mensen te ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan een  museumbezoek, muzieklessen, sportabonnement, enzovoort.

  WIE KUNNEN HET AANVRAGEN?

  Inwoners met de pensioengerechtigde leeftijd die (weer) actief mee willen doen in de samenleving.

  WAT IS HET?

  Een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal € 132,00 (dit wordt elk kalenderjaar verhoogd). De tegemoetkoming kunt u elke 12 maanden aanvragen via een papieren aanvraagformulier dat te downloaden op de website, of telefonisch via de gemeente te verkrijgen (u krijgt het formulier dan opgestuurd via de post).


  Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag wordt gegeven als aanvulling op het inkomen voor het doen van noodzakelijke uitgaven of voor het deelnemen aan activiteiten. Denk aan de aanschaf van een nieuwe wasmachine of koelkast, maar ook aan sportactiviteiten, lidmaatschap bibliotheek, krantenabonnement, enzovoort.

  WIE KUNNEN HET AANVRAGEN?

  Inwoners tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die al drie jaar of langer een laag inkomen hebben, kunnen een aanvraag doen. De aanvraag kunt u elke 12 maanden digitaal indienen via de website met DigiD. Het papieren aanvraagformulier is te downloaden op de website en telefonisch te verkrijgen (het formulier wordt dan opgestuurd via de post).

  Meer informatie over het aanvragen kunt u vinden op www.samenindekrimpenerwaard.nl/werk-en-inkomen

  WAT IS HET?

  De individuele inkomenstoeslag bedraagt € 412,00 voor een alleenstaande, € 516,00 voor een alleenstaande ouder en € 619,00 voor gehuwden. Deze bedragen worden elk kalenderjaar aangepast.


  Collectieve zorgverzekering

  De gemeente vindt het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen goed verzekerd zijn. Daarom kunt u als u een laag inkomen heeft gebruik maken van de collectieve zorgverzekering. U kunt kiezen uit verschillende polissen van twee zorgverzekeraars, Zorg en Zekerheid (ZZ) en VGZ.

  In de collectieve zorgverzekering zit naast het basispakket een aanvullende verzekering dat hoge vergoedingen biedt voor fysiotherapie, tandartskosten en medicijngebruik. U kunt ook kiezen voor een uitgebreider pakket waarbij uw eigen risico volledig vergoed wordt. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zij moeten dan wel aangemeld worden bij de zorgverzekeraar.

  WIE KUNNEN HET AANVRAGEN?

  Is uw inkomen lager dan 120 procent van de bijstandsnorm, dan kunt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering.

  Meer informatie over het aanvragen van een gemeentelijke collectieve zorgverzekering kunt u vinden op www.gezondverzekerd.nl. Meer informatie over het aanvragen staat op www.samenindekrimpenerwaard.nl/werk-en-inkomen. Voor hulp bij het aanvragen kunt u terecht bij de welzijnsstichtingen binnen de Krimpenerwaard.

  WAT IS HET?

  De tegemoetkoming in de premie van de aanvullende verzekeringen is € 15,-. Voor het pakket waarbij ook het wettelijk eigen risico is meeverzekerd premie is de tegemoetkoming € 35,-. Deze tegemoetkoming is al verwerkt in de premie die u betaalt aan de zorgverzekeraar.


  Bijzondere bijstand

  Als u opeens bijzondere kosten moet maken en hiervoor niet hebt kunnen sparen, dan heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand.

  WIE KUNNEN HET AANVRAGEN

  Heeft u een inkomen dat lager is dan 110 procent van de bijstandsnorm kunnen in sommige gevallen bijzondere bijstand aanvragen. Als uw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm, dan kunt u mogelijk een gedeeltelijke tegemoetkoming ontvangen. Bijzondere bijstand kunt u digitaal via de website met DigiD aanvragen. Het papieren aanvraagformulier is te downloaden op de website en telefonisch te verkrijgen (het wordt dan opgestuurd via de post).

  Meer informatie over het aanvragen van bijzondere bijstand staat op www.samenindekrimpenerwaard.nl/werk-en-inkomen

  WAT IS HET?

  Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen.

 • Hoe werkt het?

  In de folder Vergoedingen voor mensen met een laag inkomen staat omschreven van welke vergoedingen u mogelijk gebruik kunt maken. Deze folder is te vinden onder het kopje 'Te Downloaden'.

  U kunt via het aanvraagformulier Vergoedingen voor mensen met een laag inkomen de vergoeding aanvragen. Dit formulier is te vinden op het kopje 'Te Downloaden'. Sommige vergoedingen worden direct via een tussenpersoon aangevraagd. Dit staat in dat geval vermeld in het formulier.

 • Wat moet ik doen?

  Het ingevulde aanvraagformulier Vergoedingen voor mensen met een laag inkomen kunt u ondertekend en met alle bewijsstukken en bijlagen sturen naar Gemeente Krimpenerwaard, Sociale Zaken, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk.

  Als uw aanvraag compleet is, dan wordt uw aanvraag binnen 8 weken afgehandeld.

  Stuurt u uw aanvraag in zonder de gevraagde stukken of ontbreekt er een handtekening, dan krijgt u het aanvraagformulier retour.

 • Wat heb ik nodig?

  Als u vragen heeft over hoe u een vergoeding of inkomenstoeslag kunt aanvragen en aan welke voorwaarden u moet voldoen, kunt contact opnemen met een tussenpersoon (onder Te downloaden is een lijst van de tussenpersonen te vinden) en/of een welzijnsstichting in uw buurt. Ook kunt u via telefoonnummer 14 0182 contact opnemen met het loket Samenleving & Zorg van de gemeente Krimpenerwaard.

  De drie welzijnsstichtingen hebben inlooppunten. Deze medewerkers kunnen u ook helpen bij het invullen van de aanvraag.

  Stichting Welzijn Ondersteuning Schoonhoven (SWOS)
  Telefoon: (0182) 381 227

  SWOB/V Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Haastrecht, Stolwijk en Vlist
  Telefoon: (0182) 350 012.

  Stichting WON Gouderak, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel
  Telefoon: (0180) 522 045

  Loket Samenleving en Zorg gemeente Krimpenerwaard
  Alingersteeg 2
  2861 AH Bergambacht
  Telefoon: 14 0182
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

 • Te downloaden

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.