HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Mantelzorg

Mantelzorg

 • Wat is het?

  In onze gemeente zorgen veel mensen voor hun naaste. Deze zorg is soms best zwaar. De gemeente Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat we er met elkaar voor zorgen dat de situatie voor de mantelzorger draaglijk blijft.

  Wanneer bent u mantelzorger?

  U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. De zorg beslaat in ieder geval een periode van drie maanden en ten minste acht uur per week. De zorg voor naaste(n) is vaak vanzelfsprekend. Misschien zorgt u voor uw dementerende moeder, uw chronisch zieke partner of uw kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dan bent u mantelzorger en heeft u wellicht behoefte aan ondersteuning

  Het verlenen van gebruikelijke zorg valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke zorg is normale zorg die u als partner, ouder of huisgenoot aan iemand geeft. Mantelzorg omvat meer zorg dan men normaal gesproken van elkaar kan verwachten.

  Waardering mantelzorgers

  De gemeente Krimpenerwaard waardeert uw inzet als mantelzorger enorm! Als teken van waardering ontvangen mantelzorgers* daarom één keer per jaar Krimpenerwaardcadeaubonnen ter waarde van €100,-.

  *U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, kind of vriend(in). Degene die u verzorgt, is inwoner van de gemeente Krimpenerwaard. U zorgt in ieder geval voor een periode van drie maanden en voor ten minste acht uur per week voor de zorgvrager. Het geven van gebruikelijke zorg valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke zorg is normale zorg die u als partner, ouder of familielid aan iemand geeft. Mantelzorg gaat over meer zorg dan men normaal gesproken van elkaar kan verwachten.

  Kijk op www.cadeaubonkrimpenerwaard.nl als u wilt weten waar u de Krimpenerwaardbonnen kunt besteden.

  Wilt u de Krimpenerwaardcadeaubonnen ook ontvangen? Vul dan het aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2019 in en lever het in bij de welzijnsstichting bij u in de buurt. Dit kan tot 1 december 2019.

  Ondernemers kunnen aansluiten bij Cadeaubon Krimpenerwaard

  Wilt u als ondernemer ook aansluiten bij de Cadeaubon Krimpenerwaard? Neem dan contact op met de Stichting Promotie Krimpenerwaard via Info@uitindewaard.nl of via 0180 681530.

  Deze stichting geeft u graag meer informatie over eventuele deelname.

 • Hoe werkt het?

  De welzijnsstichtingen in de gemeente Krimpenerwaard voeren het gemeentelijke mantelzorgbeleid uit. Het aanbod bestaat onder andere uit:

  • Mantelzorgsteunpunten voor informatie, advies en een luisterend oor
  • Facebookpagina Mantelzorgsteunpunt Krimpenerwaard
  • Nieuwsbrieven welzijnsstichtingen
  • Waardering mantelzorgers / Mantelzorgpas
  • Organisatie Dag van de Mantelzorg
  • Bijeenkomsten lotgenoten
  • Themabijeenkomsten
  • Workshops
  • Huisbezoek op aanvraag
  • Telefonisch contact
  • Advies voor Werkende mantelzorgers en werkgevers
  • (Informatie over) respijtzorg, vervangende mantelzorg
  • Advies aan jonge mantelzorgers
 • Wat moet ik doen?

  Als u behoefte heeft aan ondersteuning of als u een vraag heeft, dan kunt u contact opnemen met één van de welzijnsstichtingen. Zij staan voor u klaar. Mantelzorgondersteuning is overigens ook beschikbaar voor ex-mantelzorgers.

 • Tips

  Wetten en regels

  Heeft de persoon die u verzorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgt u te maken met verschillende wetten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Jeugdwet. Heeft u een vraag over wetten en regels? Neem dan contact op met de mantelzorgconsulenten van de welzijnsstichtingen. Zij kunnen u wegwijs maken in de regelgeving. U kunt ook het loket Samenleving en Zorg benaderen via telefoonnummer 14 0182.

  Rol mantelzorger na overlijden

  Mantelzorg of vrijwillige zorg stopt op het moment dat de persoon die u verzorgde is overleden. Het verzorgen van de uitvaart, dient geregeld te worden door de nabestaanden. Als u geen familie van de overledene bent, heeft u niet de taak om de uitvaart te regelen van de persoon die u verzorgd heeft als deze is overleden. Dit kan namelijk grote financiële gevolgen hebben. Als er geen nabestaanden zijn die de uitvaart kunnen of willen regelen, treedt de Wet op de Lijkbezorging in werking. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvaart bij de gemeente. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de rol van de gemeente in deze situatie.

  Bij twijfel of onduidelijkheid over uw rol als mantelzorger na overlijden van de persoon waar u voor zorgt, kunt u contact opnemen met de welzijnsstichting of met de gemeente via het Loket Samenleving en Zorg.

 • Te downloaden