HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Klacht of bezwaar bij jeugdhulp

Klacht of bezwaar bij jeugdhulp

 • Wat is het?

  U heeft verschillende mogelijkheden als u klachten heeft over jeugdhulp, of als u het niet eens bent met een beslissing van uw gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Klacht over gemeente

  Bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente u aanspreekt of behandelt? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente zelf. Als u ontevreden bent over de reactie van de gemeente, kunt u advies vragen bij de ombudsman.

  Klacht over jeugdhulpaanbieder

  Jeugdhulpaanbieders zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Probeer er eerst samen met de hulpverlener uit te komen. Als dat niet lukt, kunt u bij de aanbieder vragen hoe u een klacht kunt indienen. Meestal is er een klachtencommissie.

  U kunt informatie en advies krijgen bij het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg.

  Afwijzing van aanvraag voor jeugdhulp

  Wijst de gemeente uw aanvraag voor jeugdhulp af, en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

  Geen passend aanbod

  Heeft de gemeente u wel jeugdhulp toegekend, maar vindt u dat het aanbod niet past bij uw kind? Overleg dan eerst met de gemeente. De gemeente moet samen met u zoeken naar een aanbod dat wel past bij uw kind en uw gezin.

  Als u er samen niet uitkomt, dan heeft de gemeente feitelijk uw verzoek om hulp afgewezen. U kunt daar bezwaar tegen maken bij de gemeente.

  Bezwaar maken

  Nadat de gemeente een beslissing heeft genomen, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. U stuurt hiervoor een brief (bezwaarschrift) naar uw gemeente.

  In het bezwaarschrift schrijft u met welke beslissing u het niet eens bent. En u legt uit waarom u het er niet mee eens bent. Zet altijd uw handtekening onder het bezwaarschrift. En stuur bij voorkeur een kopie van de beslissing van de gemeente mee. Dit voorkomt misverstanden. U stuurt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente.

  Als u het niet eens bent met de reactie van de gemeente op uw bezwaarschrift, kunt u naar de rechter gaan.

  Geen bezwaar en beroep bij jeugdbescherming of -reclassering

  Bezwaar en beroep zijn niet mogelijk als de rechter jeugdhulp heeft opgelegd (gedwongen kader). Dat gaat om de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of om jeugdreclassering.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.