HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Hulp bij geldzaken en schulden

Hulp bij geldzaken en schulden

 • Wat is het?

  Wat is het?

  Als u schulden heeft waar u zelf niet meer uitkomt, dan kunnen de schulddienstverleners van de gemeente u helpen uw schulden aan te pakken. U wordt uitgenodigd voor een informatie- en adviesgesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt er een plan van aanpak gemaakt om zo tot een oplossing te komen voor uw schuldensituatie. U kunt hier meer over lezen bij  “hoe werkt het”

  Voor wie is het?

  Gemeentelijke hulp bij schulden als u 18 jaar of ouder bent, in de Krimpenerwaard woont en financiële problemen heeft of verwacht om deze te krijgen.

 • Hoe werkt het?

  Hulp bij schulden start altijd met een informatie- en adviesgesprek. In dit gesprek maakt u uw situatie duidelijk en zoeken we met u naar een weg hoe de schulden oplosbaar zijn. Als uw schulden niet zonder onze hulp oplosbaar zijn, heeft u drie maanden de tijd om uw inkomsten en uitgaven in balans te krijgen en te zorgen dat er geen nieuwe schulden meer ontstaan. In geval van achterstanden in de vaste lasten zoals huur, energie, water en zorgverzekering wordt vaak ook budgetbeheer ingezet. Budgetbeheer garandeert tijdige betaling van de vaste lasten en voorkomt dat er nieuwe schulden ontstaan. Want oplopen van schulden in de vaste lasten brengt het traject in gevaar en kan uithuiszetting of afsluiting van energie of water tot gevolg hebben. Naast de financiële balans is deze fase ook bedoeld om het dossier compleet te maken. U heeft drie maanden de tijd om alle gevraagde documenten bij elkaar te verzamelen. Tijdens deze fase krijgt u drie keer een voortgangsgesprek. In deze gesprekken wordt er gekeken hoe het gaat en wat er nog moet gebeuren. Na maximaal drie maanden beoordelen wij uw situatie. We bekijken of uw inkomsten en uitgaven in balans zijn en dat er geen nieuwe schulden meer ontstaan. Is dit niet het geval dan kunnen wij (nog) niets voor u doen. Is uw situatie wel stabiel dan gaat uw dossier door naar de kredietbank Rotterdam. Zij starten een schuldenregeling op. Dit noemen we het minnelijk traject.

  Het minnelijke traject is de daadwerkelijke schuldenregeling. De kredietbank gaat aan de schuldeisers vragen om mee te werken. Aan alle schuldeisers wordt gevraagd om het definitieve saldo van de schuld door te geven. Als alle schuldeisers gereageerd hebben, ontvangt u een definitieve schuldenlijst. Deze lijst moet u goed nakijken en, als alles klopt, ondertekenen. De kredietbank doet daarna aan de schuldeisers een voorstel op basis van uw aflosmogelijkheden. Bij een schuldregeling is dit gebaseerd op 36 maanden (drie jaar). Aan de schuldeisers wordt gevraagd akkoord te gaan met betaling van een deel van de totale schuld en om het restant na drie jaar kwijt te schelden. Gaan alle schuldeisers akkoord, dan is de minnelijke schuldregeling geslaagd en bent u, als u zich aan alle voorwaarden houdt, na drie jaar schuldenvrij. Gaan niet alle schuldeisers akkoord met de schuldregeling, dan maakt de kredietbank een afweging of een dwangakkoord waarin de schuldeisers gedwongen worden mee te werken aan een minnelijke schuldenregeling, zinvol is. Is dit niet mogelijk of wordt dit door de rechter afgewezen dan is uw laatste mogelijkheid de toegang tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), de wettelijke schuldregeling.

  De wettelijke schuldenregeling duurt ook drie jaar. De gemeente geeft de verklaring aan u voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze verklaring dient u zelf in te leveren bij de rechtbank. Van de rechtbank ontvangt u een uitnodiging voor een zitting. In deze zitting bekijkt de rechter uw situatie en stelt hij vragen. Als de rechter akkoord gaat met uw verzoek, dwingt hij de schuldeisers mee te werken aan de wettelijke schuldregeling. Ook schuldeisers die bij het minnelijke traject hebben geweigerd zijn dan verplicht mee te werken aan een schuldenregeling. Komt u in aanmerking voor de WSNP, dan wijst de rechter u een WSNP-bewindvoerder toe. Deze regelt alles rondom uw schulden. De gemeente is dan geen partij meer. Wel zal de gemeente na 2 jaar en 9 maanden een nazorggesprek met u voeren. Dit gesprek is gericht op “een leven na de WSNP”.

 • Wat moet ik doen?

  U neemt telefonisch contact op met de afdeling Schulddienstverlening. Het team Schulddienstverlening is bereikbaar via het Klant Contact Centrum (KCC). Het KCC is te bereiken via telefoonnummer 14 0182. Om zo snel mogelijk een goede inschatting van uw situatie te maken, nemen we bij uw melding samen met u een aantal zaken door. De consulent vraagt onder andere:

  • naar uw persoonlijke gegevens
  • of u een overzicht heeft van alle schuldeisers met alle openstaande bedragen
  • naar de reden van ontstaan van de schulden
  • of er een dreigende situatie is, zoals bijvoorbeeld een afsluiting of huisuitzetting

  Ook zijn er verschillende websites die u kunt raadplegen voor meer informatie over het oplossen van schulden:

 • Wat heb ik nodig?

  Als u vragen heeft dan kunt contact opnemen met een welzijnsstichting in uw buurt, of het loket Samenleving & Zorg van gemeente Krimpenerwaard.

  Stichting Welzijn Ondersteuning Schoonhoven (SWOS)
  Oranjeplaats 45B
  2871TL Schoonhoven
  Tel: (0182) 381 886

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

  SWOB/V Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Haastrecht, Stolwijk en Vlist
  Burgemeester Huijbrechtstraat 2
  2861 DA Bergambacht
  Tel: (0182) 350 012

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

  Stichting WON Gouderak, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel
  Talmastraat 1
  2941 GS Lekkerkerk
  Tel: (0180) 522 045

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

  Loket Samenleving en Zorg gemeente Krimpenerwaard
  Alingersteeg 2
  2861 AH Bergambacht
  Tel: 14 0182

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur

 • Te downloaden