HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Hondenbelasting

Hondenbelasting

 • Wat is het?

  Wanneer u een hond heeft, betaalt u hondenbelasting. Meld eerst uw hond aan bij SVHW. Zij sturen u eens per jaar een brief over wat u moet betalen.

  Hond aanmelden bij SVHW

 • Hoe werkt het?

  De hoogte van de hondenbelasting hangt af van het aantal honden dat u heeft. Heeft u geen hond meer? Geef dit dan aan SVHW door. Als u in de loop van het jaar een hond neemt, meldt u dit bij SVHW. U betaalt dan belasting over de overgebleven maanden van het jaar.

  Uitzonderingen
  Voor een hulphond hoeft u geen belasting te betalen. Ook voor politiehonden, honden die in het asiel verblijven en puppy's jonger dan 3 maanden betaalt u geen hondenbelasting.

  Let op
  Meldt u uw hond niet aan? Dan kan de gemeente u later alsnog een rekening sturen.

 • Kosten

  Vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven:

  Voor een eerste hond € 57,40
  Iedere hond boven het aantal van één € 74,05
  Voor een geregistreerde kennel € 159,60

 • Achtergrond

  Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard die een hond hebben, betalen hondenbelasting. De opbrengsten hiervan gaan naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt waaraan het geld wordt uitgegeven.

 • Contact

  U kunt contact opnemen met het SVHW via (0800) 02 00 873.

 • Tips

  Bezwaar maken

  Vindt u dat u geen hondenbelasting moet betalen of dat u het zonder goede reden moet betalen? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de datum op de brief waarin staat dat u hondenbelasting moet betalen, via de website van SVHW www.svhw.nl/bezwaar-maken