HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Dagbesteding voor jeugd

Dagbesteding voor jeugd

 • Wat is het?

  Dagbesteding is begeleiding in een groep, waarbij kinderen en jongeren verschillende activiteiten krijgen aangeboden. Dagbesteding kan verschillende doelen hebben, zoals het bieden van invulling en structuur in de dag, het leren van vaardigheden, of opvang om de mantelzorger(s) te ontlasten.

 • Hoe werkt het?

  Er zijn verschillende vormen van dagbesteding en dagopvang voor jeugd, soms gericht op een specifieke doelgroep. Ook is soms behandeling of therapie mogelijk. 

  • Gespecialiseerde dagopvang in een medisch kleuterdagverblijf. 
  • Kinderdagcentrum (KDC) of dagcentrum, voor jeugd met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. 
  • Orthopedagogisch centrum voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.
  • Jongeren kunnen soms ook terecht op een zorgboerderij.
  • Buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen die overdag naar een school voor speciaal onderwijs of een dagcentrum gaan. De BSO biedt opvang na schooltijd en in de schoolvakanties. 

  Dagbesteding (eventueel inclusief vervoer) valt onder verschillende regelingen. 

  • Dagbesteding en dagopvang voor jeugd valt grotendeels onder de Jeugdwet.
  • Voor jeugd met ernstige beperkingen kan dagbesteding een onderdeel zijn van Wlz-zorg. 

  Vervoer

  Zo nodig wordt u een vergoeding gegeven voor het vervoer van en naar de dagbesteding. Sommige aanbieders regelen het vervoer zelf. Ook de gemeente kan het vervoer voor u regelen. Medewerkers van het Loket Samenleving en Zorg bespreken met u of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.