HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

 • Wat is het?

  Cliëntondersteuning is advies over bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd, rechten, medicatie, gelijke behandeling. De ondersteuning bestaat uit belangenbehartiging, voorlichting en advies.

  Wat kan een cliëntenorganisatie doen?

  De organisaties bieden lotgenotencontact, persoonlijke ondersteuning, informatie en advies. Bij veel van deze organisaties is het ook mogelijk om vrijwilligerswerk te doen. Verder kunnen zij u adviseren over verschillende patiëntenorganisaties.

  Inwoners van gemeente Krimpenerwaard kunnen voor cliëntenondersteuning terecht bij MEE en ZOG-Midden Holland.

 • Hoe werkt het?

  MEE

  MEE biedt gratis onafhankelijk advies, informatie en ondersteuning aan kwetsbare inwoners, hun familie, vrienden en andere betrokkenen. MEE heeft specifieke kennis op het gebied van mensen met een beperking. Wij streven ernaar dat cliënten zich verder kunnen ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Samen kijken we naar wat nodig is zodat de inwoner weer zelf verder kan. U kunt meer lezen op: http://www.meeplus.nl/gemeente/krimpenerwaard/.

  Voor wie is MEE?

  MEE is er voor alle kwetsbare inwoners die cliëntenondersteuning nodig hebben zoals:

  • Mensen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking
  • Mensen met een chronische ziekte
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • Mensen met autisme

  Waarvoor kunt u terecht bij MEE?

  MEE ondersteunt u met vragen op het gebied van:

  • Opvoeding en ontwikkeling
  • Leren en werken
  • Samenleven en wonen
  • Regelgeving en regelzaken

  Voorbeelden van vragen waarmee u terechtkunt bij MEE

  • Mijn kind is anders dan andere kinderen, wat is er aan de hand?
  • Ik heb autisme, hoe vind ik werk dat bij mij past?
  • Ik ben chronisch ziek en voel me af en toe best alleen, hoe maak ik vrienden?
  • Door een ongeluk heb ik hersenletsel, daardoor kan ik niet alles meer. Hoe richt ik mijn leven in?
  • Welke woonvorm past het beste bij mijn zoon met een lichte verstandelijke beperking?
  • Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken
  • Ik word uitgenodigd voor gespreken bij bijvoorbeeld de gemeente of het UWV maar ik begrijp niet wat ze zeggen. Wie kan mij helpen?

  Bereikbaarheid

  Voor inwoners van gemeente Krimpenerwaard zijn vier consulenten van MEE beschikbaar. U kunt contact opnemen via het loket Samenleving en Zorg of binnenlopen op de locatie in Bergambacht: Alingersteeg 2, Bergambacht op woensdagmiddag of vrijdagochtend. Een huisbezoek is ook mogelijk.

  Stichting Kernkracht

  Het steun en informatiepunt geeft onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning bij het verduidelijken van uw vragen of problemen en het vinden van antwoorden en oplossingen. Wij gaan uit van uw wensen en belangen, u blijft zelf ‘aan het roer’.

  U kunt meer lezen op: www.kernkracht.nl

  Voor wie is Stichting Kernkracht ?

  Stichting Kernkracht is er voor iedereen met vragen over de geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Kortom alle vragen waar u mee te maken kunt krijgen als gevolg van psychische problemen. Ook familieleden, mantelzorgers en naasten kunnen hier advies inwinnen. Om bij ons terecht te kunnen hoeft u niet onder behandeling of begeleiding te zijn, een verwijzing of indicatie is niet nodig.

  Waarvoor kunt u terecht bij Stichting Kernkracht ?

  • Vragen over inkomen, werk, dagbesteding, scholing, behandeling in de GGZ of begeleiding thuis.
  • Als u dak- of thuisloos bent of dit dreigt te raken.
  • Bij problemen op sociaal juridisch gebied.
  • Voor mogelijkheden om schulden aan te pakken.
  • Voor hulp bij formulieren.
  • Voor ondersteuning bij het aanvragen van een voorziening.
  • Wanneer u opziet tegen moeilijke gesprekken bij instanties of wanneer u zich bij instanties niet gehoord of begrepen voelt.
  • Wanneer u mensen wilt leren kennen.
  • Hulp bij het zoeken naar mogelijkheden voor tijdsbesteding voor overdag.
  • Voor het delen van ervaringen met lotgenoten.

  Welke rol heeft Stichting Kernkracht ?

  Het STIP is onderdeel van de Zorgvragers Organisatie - GGZ Midden-Holland, afgekort ZOG-MH. Het ZOG MH is een belangenorganisatie en is daarnaast actief op het gebied van verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

  Bereikbaarheid

  KernKracht

  Tielweg 3
  2803 PK Gouda
  tel: 0182-519060
  info@kernkracht.nl

  Voor algemene vragen mailt u naar KernKracht.

  Rekeningnummer
  IBAN NL78 RABO 0168 4525 37 t.n.v. stichting KernKracht te Gouda

  STIP Gouda

  Tielweg 3
  2803 PK Gouda
  tel: 0182-549813
  stip@kernkracht.nl

  Inloopspreekuur in Schoonhoven

  Stichting Kernkracht heeft daarnaast een maandelijks spreekuur in Schoonhoven; Iedere eerste woensdag van de maand van 13:00 tot 16:30 uur. Locatie: SWOS, Oranjeplaats 45b, Schoonhoven.