HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg

 • Wat is het?

  Jongeren tot en met achttien jaar en hun ouders konden tot 31-12-2014 bij Bureau Jeugdzorg terecht voor intensieve hulp bij het oplossen van problemen in hun gezin.

  Van Bureau Jeugdzorg naar gecertificeerde instelling

  De vroegere Bureaus Jeugdzorg zijn omgevormd tot gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming. Deze instellingen kunnen vanaf 2015 zelf een naam kiezen; de naam Bureau Jeugdzorg zal daarom in veel plaatsen verdwijnen.

 • Hoe werkt het?

  Wie neemt de taken van Bureau Jeugdzorg over?

  De jeugdhulp valt vanaf 1-1-2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

  De gecertificeerde instellingen blijven alleen kinderbeschermingsmaatregelen uitvoeren die door de rechter zijn opgelegd. Zie voor meer informatie:

  Heeft uw kind een indicatie voor jeugdzorg die nog geldig was op 1-1-2015? Kijk dan op www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd hoe de overgang naar de Jeugdwet is geregeld.