HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Bijstand voor jongeren

Bijstand voor jongeren

 • Wat is het?

  Ook jongeren hebben in Nederland recht op een bijstandsuitkering. Er gelden wel andere regels dan bijvoorbeeld bijstand voor ouderen.

  Zo geldt er op het moment van aanvraag van een uitkering een inspanningsperiode. Ook geldt voor jongeren de scholingsplicht.

 • Hoe werkt het?

  Inspanningsperiode

  Ben je 27 jaar of jonger? Dan geldt voor jou een inspanningsperiode oftewel een zoektermijn van vier weken. Die zoektermijn gaat in op het moment dat je gesproken hebt met de klantmanager jongeren van de afdeling Sociale Zaken. Diegene beoordeeld of voor jou de zoektermijn van toepassing is. Deze persoon is te bereiken via het volgende telefoonnummer (tel. 14 0182). Als de zoektermijn wordt opgelegd krijg je hier een schriftelijke bevestiging van. In de zoektijd zoek je naar betaald werk en naar mogelijkheden om een opleiding te volgen. Je moet aantonen dat je in die vier weken voldoende hebt gedaan om betaald werk te vinden. Je dient minimaal 20 sollicitaties te overleggen, een bewijs dat je bij 5 uitzendbureaus staat ingeschreven en een bewijs waaruit blijkt dat er geen mogelijkheid voor je is tot het volgen van een opleiding met WSF (Wet Studiefinanciering).

  Scholingsplicht

  Vanuit de Participatiewet geldt de scholingsplicht voor jongeren tot 27 jaar oud. Dit betekent: je moet terug naar school als je nog geen beroepskwalificatie (MBO 3 diploma) en geen negatief studieadvies hebt, om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Je kunt dan studiefinanciering aanvragen.  Dan zal je dat ook moeten doen. Het recht op uitkering stopt dan automatisch.

  Of je aanspraak op studiefinanciering kan maken, kan je vinden op de site van het Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraagprocedure

  Voor jongeren tot 27 jaar geldt de volgende aanvraagprocedure voor een bijstandsuitkering:

  • U neemt telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Krimpenerwaard (telefoonnummer 14 0182). Er wordt een belafspraak ingepland.
  • U wordt gebeld door de medewerker van Sociale Zaken voor een kort oriëntatiegesprek.
  • Tijdens het gesprek wordt uw situatie uitgevraagd en wordt u geïnformeerd over wat een bijstandsuitkering inhoudt en hoe de aanvraagprocedure verloopt. Er wordt een inspanningstermijn opgelegd. Alleen in geval van einde WW-uitkering of ontvangt u meteen een uitnodiging voor een poortgesprek en het aanvraagformulier.
  • In geval van een inspanningstermijn (van 4 weken) dient u eerst de besproken activiteiten te voltooien alvorens u de aanvraagprocedure voort kunt zetten. U neemt dan na het voltooien van de opdracht opnieuw contact op met de medewerker van de gemeente.
  • Voor het Poortgesprek neemt u het aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bewijsstukken, mee. Let op: dit betekent ook bewijsstukken waaruit blijkt dat u voldaan heeft aan uw inspanningsopdracht. Tijdens het gesprek wordt een trajectplan opgesteld, waarin de afspraken worden vastgelegd. Een kopie van dit plan krijgt u mee.
  • Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een besluit waarin staat of u in aanmerking komt voor een uitkering. De afhandelingstermijn is langer als er sprake is van een hersteltermijn.
  • Als de aanvraag niet volledig is, zal u schriftelijk worden gevraagd om binnen een bepaalde periode de ontbrekende informatie te verstrekken (hersteltermijn). De tijd die daarmee gemoeid is, wordt bij de afhandelingstermijn opgeteld.
  • In de tussentijd blijft u zoeken naar betaald werk en een opleiding. U moet kunnen aantonen dat u naar uw mogelijkheden en omstandigheden voldoende hebt gedaan om betaald werk te vinden.
  • Vanaf 4 weken na de datum van indienen van de aanvraag, kunt u de gemeente verzoeken om een voorschot te beoordelen. U dient er wel voor te zorgen dat alle noodzakelijke bewijsstukken aanwezig zijn.
  • Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen 6 weken na ontvangst van het besluit een bezwaarschrift indienen.
  • Heeft de gemeente te laat over uw aanvraag of bezwaar een beslissing genomen? Dan kunt u een dwangsom vragen. U dient daarvoor Sociale Zaken schriftelijk in gebreke stellen.
 • Wat heb ik nodig?

  Bewijzen die laten zien dat je geen werk of opleiding hebt gevonden. Denk aan sollicitatiebrieven of afwijzingsbrieven.

  Verder heb je de volgende gegevens nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Gegevens over je woonsituatie;
  • Bankafschriften van je rekeningen;
  • Een overzicht van je eventuele schulden
  • Beschikkingen van de Belastingdienst over toeslagen of heffingskortingen;
  • Kopieën van je diploma’s;
  • Gegevens over beëindiging studiefinanciering;
  • Je Curriculum Vitae (CV)
 • Tips

  Je ontvangt binnen 8 weken bericht of je de uitkering krijgt. Krijg je de uitkering? Je uitkering gaat dan in vanaf de eerste dag van je aanmelding.

  Bezwaar maken

  Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.