HOME  |  Inwoners  |  Contact met de gemeente  |  Klacht, melding, vraag of bezwaar

Klacht, melding, vraag of bezwaar

Melding openbare ruimte 

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen. Zie voor meer informatie over het groenonderhoud de groenkalender. Bordjes van het wandel- en fietsknooppuntennetwerk weg? Meld dit via meldsysteem.nederlandfietsland.nl/

Melding openbare ruimte doorgeven


Melding openbare verlichting 

Een storing van één of meer lichtmasten kunt u melden bij Bureau OVL.

Melding openbare verlichting doorgeven


Verloren of gevonden voorwerp melden

Wilt u een verloren of gevonden voorwerp melden?

Verloren of gevonden voorwerpen doorgeven


Vraag of opmerking

Wilt u een vraag of opmerking doorgeven aan de gemeente? Daarvoor kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Contactformulier


Klacht indienen

Dagelijks doen de medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat en dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld of te woord bent gestaan. In dat geval kunt u een klacht bij ons indienen.

Klacht indienen

Wilt u een melding maken over de openbare ruimte, dan kunt u het meldingenformulier invullen.

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van een besluit kunt u vaak een bezwaarschrift indienen. Voor die gevallen is de klachtenprocedure niet bedoeld.

De gemeente heeft voor veel (zorg)voorzieningen afspraken gemaakt of contracten afgesloten met andere organisaties zoals vervoerders, leveranciers van hulpmiddelen of zorgaanbieders.Bent u niet tevreden met het gedrag of de dienst van zo’n externe (zorg)aanbieder? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de aanbieder zelf. Deze kan immers het snelst voor een oplossing zorgen. Als u er met die (zorg)aanbieder niet uitkomt, dan kunt u uw klacht(en) over deze partij ook bij ons melden.


Milieuklacht melden

Heeft u een spoedeisende klacht, zoals een asbestbrand of bodemverontreiniging? Bel dan direct naar 0888- 333 555 (Milieuklachtenlijn).

Heeft u een klacht over (mogelijke) water-, bodem- of luchtverontreiniging of geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven, neem dan contact op met de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) via onderstaande knop.

Milieuklachten digitaal doorgeven


Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente. U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit.

Bezwaar maken